2022-08-26 - Inne DF 22: Nie każdy bohater musi umieć latać - 89161 - Portal kapele.net

Inne - DF 22: Nie każdy bohater musi umieć latać

Kiedy: 2022-08-26, godzina 14:00:00
Gdzie: Wrocław, Centrum Kultury "ZAMEK", pl. Świętojański 1
Bilety od: 15.00zł

Kup Bilety Znajdź nocleg w pobliżu

O wydarzeniu

Prelegent: Mateusz Rogalski

Dla uczniów klas 1-6 SP, szkół ponad podstawowych i osób dorosłych
Podczas tego spotkania prowadzący uświadomi uczestników, że ludzie są różni, indywidualni i niepowtarzalni. Uczestnicy tworząc swojego bohatera na karcie postaci, przy użyciu odpowiednich kości i tabelek, samodzielnie losując jego cechy. Dzięki temu nie powstaną jedynie super bohaterowie o nieskalanym wyglądzie. Wręcz odwrotnie, niektóre z postaci będą miały umiejętności, których dzieci same by nie wymyśliły. Jednak cały proces tworzenia został tak skonstruowany, aby postać z różnymi cechami posiadała indywidualne zalety i wybitne talenty. Pozwoli to dzieciom zrozumieć, że dzięki cechom wrodzonym i umiejętnościom wyuczonym, stajemy się osobami, które mogą osiągnąć każdy cel, jaki tylko sobie określą.

Wejściówki są gwarancją wejścia na wybrane punkty programu, na które zostały zakupione. Osoby z tym biletem są wpuszczane od 10 do 5 minut przed rozpoczęciem punktu programu, po upływie tego czasu tracą one ważność i ich zwrot przysługuje jedynie w wypadku, gdyby punkt programu, na który zostały wykupione, nie odbył się.

Dowodem zakupu jest bilet wydrukowany lub na ekranie urządzenia (np. telefon, tablet) okazany obsłudze wydarzenia przy wejściu na punkt programu.

Kup Bilety

Na koncercie wystąpią:

O artyście

Kup Bilety

Znajdź nocleg w pobliżu