2024-06-25 - Inne Ukryta mądrość alfabetu hebrajskiego. Gematria, atbasz i inne metody interpretacji alfabetu hebrajskiego - 330826 - Portal kapele.net

Szukaj wydarzeńInne - Ukryta mądrość alfabetu hebrajskiego. Gematria, atbasz i inne metody interpretacji alfabetu hebrajskiego

Znajdź nocleg w pobliżu
Plakat Ukryta mądrość alfabetu hebrajskiego. Gematria, atbasz i inne metody interpretacji alfabetu hebrajskiego 330826
Kiedy: 2024-06-25, godzina 11:00:00
Gdzie: Kraków, Synagoga Wysoka, ul. Józefa 38
Bilety od: 35.00zł

Kup Bilety
Udostępnij:
Średnio 4.75 na 4 głosów

O wydarzeniu

Gematria, atbasz i inne metody interpretacji alfabetu hebrajskiego
Tora jako system liczbowy
Każda litera hebrajska ma swoją wartość liczbową, a gematria to jedna z metod interpretacji Tory, która polega na badaniu znaczeń, ukrytych w wartości liczbowej słów i wersetów. Istnieje klika metod takich obliczeń. Najbardziej podstawowa to ta, gdy sumuje się wartości liczbowe liter w słowie (lub w kilku słowach wersetu), a otrzymaną liczbę porównuje się z liczbą, uzyskaną z przeliczenia innego słowa. Np. w Bereszit 28:12 Jaakow widzi we śnie drabinę, wartość liczbowa liter słowa sulam „drabina” wynosi 130, jest to ta sama wartość, którą ma wyrażenie ze kise hakawod „oto [Boży] tron chwały”, oraz ta sama gematria (130), którą ma też słowo „Synaj”.
Inne warstwy znaczenia Tory można wyczytać zestawiając pierwsze lub ostatnie litery słów w wersecie, by odnaleźć ukryte tam słowa. I tak w Bereszit 18:19, gdzie napisane jest: „to, co [Awraham] przykaże swoim potomkom” aszer jecawe[h] et banaw – ostatnie litery tych słów tworzą słowo „Tora”. Można także wyciągać wnioski z odmiennego zapisu słowa lub z tego, ile razy dane słowo ukazuje się w innych miejscach Tanachu i w jakich kontekstach, ponieważ każde słowo i każda litera znajduje się w ściśle wyznaczonym miejscu i układzie – żadnej litery nie wolno z Tory usunąć ani dodać. Można wreszcie stosować metody typu atbasz, gdzie pierwszą literę zastępuje się ostatnią, drugą – przedostatnią itd.. Np. gdy końcowe litery imion Praojców: Awraham Jicchak Jaakow, zostaną zamienione
wedle tej metody – czyli Beit Kof Mem na Szin Dalet Jud, utworzą one słowo Szadaj – jedno z Imion Boga, które oznacza „Wszechmogący”.
Wszystko to uświadamia, że Tora jest także systemem liczbowym, a język hebrajski jest językiem kombinatorycznym i tylko w takim języku mogła być dana Tora. A i sama Tora określa litery, które zostały wyryte na Tablicach Przymierza jako michtaw

Kup Bilety Plakat Ukryta mądrość alfabetu hebrajskiego. Gematria, atbasz i inne metody interpretacji alfabetu hebrajskiego 330826

Znajdź nocleg w pobliżu